disclaimer

Algemeen Het onderstaande is van toepassing op de  webpagina en al het gepubliceerde beeldmateriaal. Door deze site te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring U kunt deze site bezoeken zonder  ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er  zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld  met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te  verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat  wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze site houdt door  middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van  afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De  resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele  personen herleidbare vorm gebruikt . Verzamelde (persoons)gegevens worden  niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale  omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder  gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten  verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid Alle informatie op deze  webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen  rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij  spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig  mogelijk te laten zijn. Nieuwe Vorm Fotografie aanvaardt geen enkele  verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik,  onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze site of  aan, doormiddel van links, gekoppelde sites.

Beschikbaarheid De informatie en aanbevelingen op deze  site kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden  gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te  stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele  gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten Het  auteursrecht op deze site berust bij Nieuwe Vorm Fotografie of bij derden welke  met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Nieuwe Vorm Fotografie. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na  voorafgaande toestemming door Nieuwe Vorm Fotografie. Mochten deze rechten worden  overtreden dan zullen wij u een factuur toesturen ter hoogte van driemaal de  gangbare prijs (voor 1 beeld is dit bedrag 300,- euro).

Beveiliging Deze site is automatisch beveiligd tegen downloaden van content. Natuurlijk zijn er mogelijkheden om toch content van deze site te halen. Ten alle tijden blijft bovenstaand van kracht, ook voor downloads via derden (indexerings sites, zoals Google en Hotjar).

Nieuwe omgangsvormen Deze site wil ten alle tijde uw privacy bewaken op het gebied van uw persoonlijke eigendommen zoals uw beeldrecht en portretrecht. Denkt u een overtreding te zien of wilt u niet op deze site verschijnen? Mail ons dan en het beeld met uw portret of beeldmerk zal na analyse worden verwijdert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *