Zucht

Zucht  Een doffe dreun  Een harde zucht De verplaatsing van wat lucht  Met een kreun  Hoort men de dreun Tot in het nieuwe land geslagen…